Papilonia

Kompletní interiérová dekorace

V roce 2021 jsme realizovali kompletní interiérovou dekoraci motýlího domu Papilonia v Pražském domě hraček Hamleys.

Tento prostor měl řadu stavebních omezení kvůli nosnosti a skladbě konstrukcí a zejména značná omezení, co do materiálu a funkčnosti prostoru, jelikož motýli jsou velice senzitivní na chemikálie, teplotu a vlhkost.

Papilonia Praha

U tohoto unikátního projektu jsme byli od samého začátku.

V rámci celé realizace jsme se podíleli na projektování prostoru a projektové dokumentaci v koordinaci se stavbou a projektantem. Dle zadání klienta jsme vytvořili několik variant možného tematického řešení interiéru, z nichž zvítězila varianta „Džungle se zaniklou civilizací“. Následně jsme připravili celkový návrh, vizualizace a projektovou dokumentaci k interiérovému řešení. Po vyvzorkování materiálů a řadě konzultací s klientem proběhla samotná realizace během 5. týdnů tak, aby bylo dodrženo plánované datum otevření.

Papilonia Praha

Důkazem spokojenosti klienta je jeho vyjádření i pokračování spolupráce při stavbě dalších franšíz Papilonia.

Papilonia Praha

Segmenty realizace letové zóny

 • Umělé skály na stěnách a v prostoru včetně vodopádu
 • Tematická malba stěn a stropu
 • Umělé jezírko
 • Inkský chrám a socha
 • Líheň
 • Kamenná podlaha
 • Ostatní dekorace a rekvizity
 • Květiny

Segmenty realizace recepce

 • Umělé skály na stěnách s protipožární ochranou
 • Dřevěný recepční pult a rámy oken s LED podsvícením
 • Dřevěné skříňky
 • Ostatní dekorace

Vyjádření klienta

"V roce 2021 pro nás společnost SLP realizovala interiér letové zóny, recepce, reklamy a naváděcího systému v provozovně Papilonia v Praze. Byla vybrána ve výběrovém řízení a po odsouhlasení návrhu a stylizace byla zahájena realizace ve složitých podmínkách. Některé práce probíhali například jen v nočních hodinách a ve vysokém časovém i finančním presu. Vedení a pracovníků této firmy si vážím z důvodů opravdu vysoké profesionality při realizaci, ale i po stránce komunikace a lidskosti. Realizace dopadla k naší spokojenosti a to dokonce tak, že jsme se rozhodli zadat společnost mezi povinné dodavatele i pro následné realizace Papilonií v ČR a v EU. I touto formou společnosti Street Light Production děkuji."

Ing. Zbyněk Černý, Papilonia

Ing. Zbyněk Černý
Jednatel společnosti Papilonia
Česko